Jezikovni pogovori

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika

Po 20 letih smo dobili dopolnilo Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Zajema okrog 6400 novejših besed in besednih zvez, ki so se v slovenščini pojavile ali uveljavile po letu 1991, ob tem pa tudi novejše pomene že normiranega besedja. Kako uspešni smo Slovenci pri poimenovanju vseh novosti, ki jih prinaša bliskovit napredek in način življenja v […]

Jezikovni pogovori

Evropa brez jezikovnih pregrad

“Evropa nujno potrebuje strojne prevajalne sisteme visoke kakovosti za vse evropske in večje neevropske jezike, da bomo končno presegli jezikovne ovire, ki škodujejo dolgoročni evropski želji po vzpostavitvi enotnega trga. Ovirajo namreč prost pretok znanja, informacij, dobrin, izdelkov in storitev,” pravi profesor Hans Uszkoreit, koordinator mreže META-NET, ki jo sestavlja 60 raziskovalnih centrov iz 33. […]

Jezikovni pogovori

Osebnostne značilnosti v jezikovnih sledeh

Ko oblikujemo različna sporočila in dopise, smo običajno pozorni na slovnični vidik, saj ta pokaže našo izobraženost. Verjetno pa bi se naša pozornost še povečala, če bi vedeli, da lahko strokovnjaki iz jezikovnih sledi ugotovijo celo spol, starost, izobrazbo, regionalno pripadnost in psihološki profil. Tovrstne analize najpogosteje uporabljajo pri iskanju avtorjev grozilnih pisem, ugotavljanju avtorstva […]

Jezikovni pogovori

Empirični pogled na pouk slovenskega jezika

Sodobna družba postavlja pred učitelje nenehno izzive pri novih načinih jezikovnega izobraževanja. Nekaj predlogov pri njihovem reševanju ponuja knjiga Empirični pogled na pouk slovenskega jezika, ki predstavlja empirično utemeljene analize pouka slovenskega jezika. Med drugim predstavlja korpus šolskih pisnih izdelkov Šolar, ki vsebuje več kot 2700 besedil in skoraj 970.000 besed ter tako predstavlja trenutno […]

Jezikovni pogovori

Slovenistika v Nemčiji

Nemčijo Slovenci večkrat postavljamo za zgled, od nje si želimo predvsem uspešnega gospodarskega sodelovanja, saj velja nemško gospodarstvo za eno najstabilnejših na svetu. Kako pa je s slovenskim jezikom in kulturo v Nemčiji? Kako dobro nas Nemci poznajo in koliko si želimo, da nas spoznajo? O tem v Jezikovnih pogovorih z Moniko Pemič, lektorico slovenščine […]

Jezikovni pogovori

Internacionalizacija slovenskega visokega šolstva

V slovensko visoko šolstvo se postopoma uvajajo predavanja v angleščini. Na Univerzi v Ljubljani bi jih lahko po najbolj optimističnih ocenah bilo 25 odstotkov. Kako nujna je internacionalizacija visokega šolstva in kako so jo načrtovali v tujini? O tem z jezikoslovko dr. Moniko Kalin Golob, vodjo študije o učnem jeziku v visokem šolstvu v Sloveniji […]