Jezikovni pogovori

Dar bogov

Govorniška spretnost je bila za Grke pravi dar bogov. Od retoričnih veščin je bil bistveno odvisen ugled posameznika, boginja retorikov pa se je imenovala Pejtho. O antični retoriki in najpomembnejšem antičnem spisu s tega področja, Aristotelovi Retoriki, v pogovoru s prevajalcem tega dela, filologom doc. dr. Matejem Hriberškom, in izdajateljem knjige, učiteljem retorike dr. Zdravkom Zupančičem. […]

Jezikovni pogovori

Politični izvori retorike

Nastanek retorike kot veščine je tesno povezan s politiko. Njeni začetki segajo v čas antičnih političnih sistemov na Siciliji in v Atenah. V grškem svetu je imel oblast in vpliv tisti, ki je bil dober govornik. Med najvplivnejšimi voditelji v zgodovini, ki je bil poučen v znanju retorike je bil Aleksander Veliki. Njegov učitelj je […]

Jezikovni pogovori

Med Slovani

Med počitnicami in dopusti se bodo številni podali tudi v slovanske dežele. Na njihovi poti jim bo lahko v pomoč publikacija Med Slovani, ki vsebuje osnovne sporazumevalne vzorce za vsakodnevno sporazumevanje v 16 sodobnih slovanskih knjižnih standardnih jezikih. Publikacija je zanimiva tudi za kontrastivno in primerjalno jezikoslovje slovanskih jezikov, saj prikazuje, kako so si slovanski […]

Jezikovni pogovori

Manipulativne besede – členki

Členki so kot besedne vrste manipulativne. Če v stavek vstavimo besede šele, tudi, verjetno, potem lahko sprevrnemo ves stavek. Strokovna besedila zato naj ne bi imela veliko členkov, saj lahko z njimi relativiziramo verodostojnost besedila. O naravi členkov ponovno s  prof. dr. Andrejo Žele, avtorico Slovarja slovenskih členkov.

Jezikovni pogovori

Dalmatinove Biblije Novi Testament

Slovenci smo bili 12-i narod, ki je imel v svojem jeziku prevedeno celotno Biblijo. Prevod Jurija Dalmatina je bil bistven za razvoj slovenskega jezika, na njem temelji tudi naša prva slovnica. Adam Bohorič je opravil jezikovni pregled Dalmatinovega dela in stranski izdelek je bila slovnica, ki je izšla istega leta. To temeljno delo bo zdaj […]

Jezikovni pogovori

“ما هو سبب زيارتك اليوم؟” ali “Kakšne težave imate?”

V zdravstvenih ustanovah se srečujejo s številnimi težavami pri sporazumevanju z ljudmi, ki govorijo zdravstvenim delavcem neznan jezik. Nastajajo jezikovni in kulturni nesporazumi, zaradi katerih so zdravstvene storitve slabše dostopne, odprte pa so tudi možnosti za zdravstvene in pravne zaplete. Včasih so zdravniki pri svojem delu prisiljeni uporabljati Googlov prevajalnik, in če niso previdni, lahko […]