Glasovi svetov

Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, od leta 2009 rektor Univerze v Ljubljani, je nedavno pristojnosti uradno predal svojemu nasledniku. Vrača se na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer je bil v preteklosti že dekan, bil je državni sekretar za visoko šolstvo pri MŠZŠ, direktor Kemijskega inštituta, predsednik Sveta Vlade republike Slovenije za znanost in […]

Glasovi svetov

Ohranjanje kulturne dediščine

Urbanizem in arhitektura sta zrcalo časa. Intenzivna gradnja pa je povzročila pravo erozijo slovenskih kulturnih krajin. Čeprav imamo dovolj dobre normativne akte, s katerimi urejamo prostor in gradnjo je njihovo izvajanje že več kot deset let na mrtvi točki. Nekakovostni posegi pa niso odločno sankcionirani. Ali Sloveniji res grozi nevarnost izgube krajinske, urbane, arhitekturne, kulturne […]

Glasovi svetov

60. let Biserne Čebelice

Izid jubilejne zbirke Biserna Čebelica, izbor desetih knjig, je posvečen 60-letnici Čebelice, prve knjižne zbirke za otroke na Slovenskem.  Dr. Marjana Kobe ga je pospremila: »Uredniško ambiciozna, vizionarsko intelektualna gesta, ki je tlakovala pot nadaljnjemu slikaniškemu ustvarjanju. Izbor prve knjige, Rdeče kapice, je bil svetovljanski,  izbor za vse otroke sveta.« Dr. Kristina Brenkova, ustanoviteljica Čebelice: […]

Glasovi svetov

Koliščarji

Ob omembi koliščarjev najverjetneje najprej pomislimo na Bobre Janeza Jalna. Toda prebivališča na kolih so na Ljubljanskem barju gradili prebivalci tega območja skozi tisočletja in številne nove arheološke najdbe podajajo mnogo bolj pestro sliko o življenju  na Ljubljanskem barju v preteklih dobah. Naselbine na kolih so se pojavljale in izginjale, prihajali so novi priseljenci, kultura […]

Glasovi svetov

Mednarodna noč netopirjev

Netopirji so med živalskimi vrstami zagotovo nekaj posebnega. So edini sesalci, ki letijo, večino svojega življenja pa pravzaprav visijo z glavo navzdol.  V svetu poznamo več kot tisoč različnih vrst netopirjev, ki predstavljajo četrtino vseh sesalcev. Večina jih je aktivna le ponoči. Čeprav se je v ljudski domišljiji ustvarila podoba netopirja, ki sesa kri in […]

Glasovi svetov

Pomori čebel

Ena od treh žlic hrane, ki jo pojemo, je rezultat dela čebel – tako domačih kot divjih. Drobne delavke so izjemno pomemben člen ekosistema – z opraševanjem skrbijo, da imamo na krožnikih zelenjavo, sadje, poljščine in čebelje pridelke. Še zdaleč pa ne oprašujejo samo medonosne čebele, temveč tudi 500 vrst divjih čebel, metulji, hrošči in […]