Glasovi svetov

Judje v islamskem svetu

V letu 2015 nič novega – konflikt med Izraelci in Palestinci se nadaljuje že 68. leto. In v takih okoliščinah je kaj lahko pozabiti, da je nekoč, pred mnogimi stoletji velika večina vseh Judov mirno živela in pogosto tudi cvetela – ne v Evropi, ampak na južnih in vzhodnih obalah Sredozemlja pa v Mezopotamiji ter […]

Glasovi svetov

Bratko Bibič in Harmonika za Butalce

Glede na to, kako popularna je na Slovenskem harmonika, je presenetljivo, da smo šele ob koncu pravkar minulega leta dobili prvo obsežnejšo razpravo o zgodovini tega glasbila izpod peresa kakega slovenskega avtorja. Pa to ni kar katerikoli avtor, ampak eden naših najpomembnejših, mednarodno najbolj uveljavljenih harmonikarjev – Bratko Bibič. Ob izidu njegove Harmonike za Butalce […]

Glasovi svetov

Zgodovinske korenine judovskega sionizma

Še preden je bila spomladi leta 1948 ustanovljena država Izrael, so evropski Judje razvili več političnih programov, s katerimi so se odzivali tako na globoko zakoreninjene antisemitske predsodke svoje okolice kakor na nastanek nacionalizmov med drugimi evropskimi narodi. V tokratnih Glasovih svetov preverjamo, kateri so bili ti programi, kako so se med seboj razlikovali in […]

Glasovi svetov

Zgodnja krščanska umetnost

Pot, ki je vodila od prvih, razmeroma preprostih upodobitev Jezusa v najstarejših rimskih katakombah do veličastja mozaikov v carigrajski Hagii Sophii, je bila dolga približno tri stoletja in pol. Prav to pot bomo skušali prehoditi v božičnih Glasovih svetov. Tako se bomo spraševali, kako se je v počasnem teku let izpopolnjevala likovna govorica zgodnje krščanske […]

Glasovi svetov

Božično-novoletne šege in navade v zamejstvu

V tokratni skupni oddaji, ki jo program Ars enkrat mesečno pripravlja s sodelavci slovenskega programa ORF v Celovcu in tržaškega Radia TRST A, bo v ospredju praznovanje, oziroma šege in navade, ki so značilne za zamejstvo v zimskem obdobju. Spraševali se bomo o njihovi vlogi, koliko jih je preživelo do danes in kakšne so osrednje […]

Glasovi svetov

Amazon in naše bralne navade

V resnici za zdaj težko merimo in izmerimo vpliv spletnega trgovca Amazon na slovenski knjižni trg. Dejstvo je, da so mlajše generacije navajene na brezplačne izvode digitalnih dobrin, ki jih uživajo mimo uveljavljenih medijev in sistemov – pa naj bodo to filmi mimo televizije ali kinematografov, glasba brez radia, enako velja za e-knjige mimo založnikov. […]