Glasovi svetov

Alexander McQueen

Pravili so mu l’enfant terrible modnega sveta. Pa je bil res? Bolj kot kontroverzno osebo so nekateri v Alexandru McQueenu videli modnega genija. Teatralnost in spektakularna predstava sta bili stalnica njegovih modnih revij, a nič ni moglo zasenčiti njegove natančnosti pri ustvarjanju oblek in združevanju na videz nezdružljivih stvari v estetsko dovršeno celoto. Štirikratni dobitnik […]

Glasovi svetov

Materni jezik in kultura med Slovenci v Avstriji in Italiji

Slovenci radi zatrjujemo, da je za našo identiteto bistven jezik. Da se je naša kultura izoblikovala skozi jezik. Prav mesec februar ponuja dva dneva, ko se lahko temu vprašanju še bolj posvetimo. 8. februarja je kulturni praznik, 21. februarja pa svetovni dan maternega jezika. Glasove svetov zato namenjamo aktualnim vprašanjem maternega jezika, slovenske kulture in […]

Glasovi svetov

Gluhota skozi čas

Gluhi in naglušni so bili v zgodovini obremenjeni s številnimi predsodki. Stari Grki so verjeli, da se človek ne more izobraziti, če ne sliši, zato so jih imeli za nezmožne in manjvredne. Ljudje pa so klub temu našli načine za komunikacijo in v 17. stoletju so nastale prve knjige o jeziku in abecedi gluhih, pa […]

Glasovi svetov

Judovski jeziki v stoletjih

Najstarejši spomeniki judovske književnosti – knjige Stare zaveze – so seveda napisani v hebrejščini, ki je dolga stoletja ostala liturgični jezik najrazličnejših judovskih skupnosti – od New Yorka do Bombaja. No, v čisto vsakdanjem življenju Judje hebrejščine po večini niso govorili, ampak so se med seboj sporazumevali v aramejščini, jidišu, ladinu, tatu, jevanitu in številnih […]

Glasovi svetov

“Množicanje” in uspeh Kickstarter kampanj

Vsak zagon podjetja potrebuje kapital. Če se je finančna pomoč včasih iskala pri posameznih investitorjih, pa smo z nastankom digitalnih komunikacijskih mrež prišli do tega, da se zdaj lahko obračamo na širše množice z vseh koncev sveta. V zadnjih letih, če govorimo o inovativnosti in iskanju finančnih sredstev, ne gre brez omembe t.i. crowdfundinga. Gre […]

Glasovi svetov

Maks Fabiani – 150 letnica rojstva

Maks Fabiani (1865-1962), arhitekt, urbanist in svetovljan – kaj zapuščina drugega najbolj znanega slovenskega arhitekta (poleg Plečnika) pomeni danes v Sloveniji, Italiji in Avstriji? O tem izzivu v mesečni skupni oddaji Programa Ars, Radia Trst A in slovenskega programa ORF v Celovcu razmišljajo arhitekt, urbanist in podžupan v Ljubljani Janez Koželj, krajinski arhitekt Vladimir Vremec […]