Domoljubje

Franci Povše

Franci Povše je danes še vedno aktiven. Zaposlen je kot namestnik generalne sekretarke vlade. To pomeni, da je sposoben in deloven, a hkrati, da je bil v času osamosvajanja zelo mlad. Po poklicu je policist, a je po končani srednji šoli odšel na vojaško akademijo kopenske vojske. Po vrnitvi leta 1989 so ga takoj vključili […]

Domoljubje

Ivan Hočevar

Ivan Hočevar je danes upokojen veteran vojne za Slovenijo. Izšolal se je za policista in na vojaški akademiji za pehotnega častnika, seveda za potrebe slovenske milice v nekdanji skupni državi. Opravljal je vrsto nalog in dolžnosti, v času vojne za Slovenijo pa je bil načelnik UNZ Kranj. Pod njegovim nadzorom so bili mejni prehodi na […]

Domoljubje

Mejniki generala Rudolfa Maistra

Eden izmed pomembnih mejnikov na poti do samostojne slovenske države je bilo pogumno dejanje tedaj še majorja  Rudolfa Maistra, ko je razglasil, da ne priznava avstrisjke oblasti v Mariboru in razglasil, da je prevzel oblast nad vso Spodnjo Štajersko. S tem je zagotovil, da se je meja po koncu prve svetovne vojne premaknila na sever, […]

Domoljubje

Marjan Gorup

Marjan Gorup je šolnik. Vrsto let tudi ravnatelj. Med vojno za Slovenijo je bil teritorialec v posebni mobilni protiteroristični četi, ki je na območju Ljubljane varovala pomembne objekte. Bila je tudi v blokadi šentviške vojašnice, v kateri je bil pravi arzenal težkega  orožja in streliva. Čas negotovosti je bil tudi priložnost za razmislek o sebi, […]

Domoljubje

mag. Janez Perdih

Zasavje ni bilo v prvem načrtu delovanja Jugoslovanske ljudske armade med napadom na Slovenijo pred petindvajsetimi leti in so ga zato kolone oklepnikov obšle na poti proti mejnim prehodom. Trn v peti jim je bil samo najvišji zasavski vrh Kum, ki ima zaradi tamkajšnjega radijskega in televizijskega oddajnika strateški pomen za prenos govora in slike […]

Domoljubje

Srečko Lavrenčič

Srečko Lavrenčič je diplomiran ekonomist. Pred vojno za Slovenijo je deloval kot kriminalist in načelnik oddelka za zatiranje kriminalitete pri tedanji UNZ Ljubljana. Nekaj let po vojni je prestopil v gospodarske vrste in kot direktor vodil proizvodno podjetje. Zdaj je v pokoju, a še pripravlja izvedeniška mnenja za sodišča.