Domoljubje

Viktor Kranjc

Brigadir Viktor Kranjc je bil med vojno za Slovenijo poveljnik pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe za zahodnoštajersko pokrajino. Ta je segal od Dravograda na Koroškem do Sevnice, ob Savi na jugu. Njegove enote so sodelovale v bojih na Koroškem, a sam si šteje kot največjo zaslugo to, da je s pogovori uspel pridobiti orožje Teritorialne obrambe,m […]

Domoljubje

Janez Koselj

Major Janez Koselj  je organizator povezovanja med veterani vojne za Slovenijo na Zgornjem Gorenjskem. Med vojno za Slovenijo je bil pomočnik komandanta območnega štaba TO za zaledje in udeleženec več pogajanj za predajo vojakov JLA na mednarodnih mejnih prehodih na Zgornjem Gorenjskem. Med pogajanji za mejni prehod Karavanke so ga zvezni policisti celo zajeli, a so […]

Domoljubje

Dr. Tomaž Teropšič

Dr. Tomaž Teropšič je vojaški zgodovinar, poznavalec vojn 20. stoletja, kustos v Posavskem muzeju v Brežicah. V zadnji vojni, vojni za Slovenijo, je tudi sam  sodeloval kot pripadnik Teritorialne obrambe v Posavju. Na tem območju je bilo več odločilnih bojev za samostojnost, v katerih je Teritorialna obramba izbojevale pomembne zmage, na primer v Krakovskem gozdu […]

Domoljubje

Elo Rijavec

Elo Rijavec je rojen Vrhničan, po rodu Primorec iz Šmihela nad Ozeljanom na pobočju Trnovskega gozda. Po poklicu je profesor telesne kulture, po nekaj letih profesure in dela v vzgojno-poboljševalnem zavodu v Logatcu pa je prevzel funkcijo sekretarja Pokrajinskega odbora Ljubljanske pokrajine, oblastne strukture v primeru izrednih razmer ali vojne. Bil je eden od 13 […]

Domoljubje

Miran Fišer

Polkovnik slovenske vojske prof. Miran Fišer, diplomiran agronom in obramboslovec,  je danes načelnik Muzeja Slovenske vojske. V času osamosvajanja je bil organizator Manevrske strukture narodne zaščite in poveljnik  območnega štaba Teritorialne obrambe v Ormožu.  To obmejno mesto s Hrvaško je med vojno za samostojnost imelo pomembno obrambno vlogo.

Domoljubje

Janez Kukec

Janez Kukec je upokojen policist. Po šolanju in izpopolnjevanju je doštudiral upravne vede in  pred vojno začel delati na postaji milice, pozneje policije v Trebnjem. Med vojno za Slovenijo je sodeloval pri blokadi kolone JLA na Medvedjeku, pri zajetju poveljnika novomeške vojašnice in reševanju zagat s skladiščem goriva JLA pri Mokronogu. Ko so vojaki začeli […]