Domoljubje

Partizanske pesmi, biser dediščine našega naroda

Partizanske pesmi so pravcati biser glasbene dediščine našega naroda. Nikjer drugje v Evropi in svetu ni nastalo toliko pesmi upora proti okupatorju in vere v svobodo, kot prav pri nas. To so pesmi osvobojene vsakršne ideologije, čeprav so jim jo po vojni skušali pripisati. So pa domoljubne, slovenske, narodne, saj so zanj pisane in komponirane; […]

Domoljubje

Miran Stopar

Miran Stopar je  solastnik in direktor računovodskega servisa in ni bil nikdar zaposlen v vojski, marveč rezervist in potem teritorialec. Po činu je nadporočnik in je poveljeval več vodom specialnih čet, od vojaške policije do protidiverzantskih enot. Doma je iz okolice Lukovice, zato je bil vključen v TO, ki je delovala na širokem območju  Domžal […]

Domoljubje

Tomo Zupančič

Profesor filozofije in sociologije Tomo Zupančič ima podjetno žilico. Sprva je poučeval obramboslovje, potem je poskrbel še za malice dijakov, a je kmalu ugotovil, da oboje ne gre skupaj. In je pustil šolo. Že dobrih dvajset let je tudi prvi kapitan ljubljanske rečne flote, ki prevaža turiste in radovedneže po Ljubljanici. Tomo Zupančič je med […]

Domoljubje

Marjan Vidmar

Tokrat se bo predstavil Idrijčan, nekdanji general JLA MARJAN VIDMAR, zavéden Slovenec, primorski rojak, ki je doživel tri države. Po več kot dveh desetletjih službovanja po nekdanji Jugoslaviji se je sredi osemdesetih končno vrnil v Slovenijo. Bil je tudi načelnik štaba Teritorialne obrambe Slovenije, a so ga ob reorganizaciji JLA leta 1988 spet vključili v […]

Domoljubje

Maks Karba

Maks Karba je upokojen policist. Med vojno za Slovenijo je bil pomočnik komandirja milice v Domžalah in v službi tisto noč, ko so se tanki JLA odpravili proti Brniku. Začel je postavljati zasilno barikado v Trzinu, ki je zadržala del kolone oklepnikov. Pozneje je bil zraven pri vseh ključnih dogodkih v Trzinu.

Domoljubje

Jože Konda

Jože Konda je velik domoljub, po rodu Belokranjec, človek s številnimi znanji in širokim zanimanjem, ki spretno vzdržuje ravnovesje med teorijo in prakso – ne samo na vojaškem področju. Doštudiral je raketno tehniko v Zagrebu, sprva je bil častnik v JLA, ob agresiji na Slovenijo pa jo je zapustil in nadaljeval v Teritorialni obrambi in […]