Domoljubje

Maks Karba

Maks Karba je upokojen policist. Med vojno za Slovenijo je bil pomočnik komandirja milice v Domžalah in v službi tisto noč, ko so se tanki JLA odpravili proti Brniku. Začel je postavljati zasilno barikado v Trzinu, ki je zadržala del kolone oklepnikov. Pozneje je bil zraven pri vseh ključnih dogodkih v Trzinu.

Domoljubje

Jože Konda

Jože Konda je velik domoljub, po rodu Belokranjec, človek s številnimi znanji in širokim zanimanjem, ki spretno vzdržuje ravnovesje med teorijo in prakso – ne samo na vojaškem področju. Doštudiral je raketno tehniko v Zagrebu, sprva je bil častnik v JLA, ob agresiji na Slovenijo pa jo je zapustil in nadaljeval v Teritorialni obrambi in […]

Domoljubje

Viktor Kranjc

Brigadir Viktor Kranjc je bil med vojno za Slovenijo poveljnik pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe za zahodnoštajersko pokrajino. Ta je segal od Dravograda na Koroškem do Sevnice, ob Savi na jugu. Njegove enote so sodelovale v bojih na Koroškem, a sam si šteje kot največjo zaslugo to, da je s pogovori uspel pridobiti orožje Teritorialne obrambe,m […]

Domoljubje

Janez Koselj

Major Janez Koselj  je organizator povezovanja med veterani vojne za Slovenijo na Zgornjem Gorenjskem. Med vojno za Slovenijo je bil pomočnik komandanta območnega štaba TO za zaledje in udeleženec več pogajanj za predajo vojakov JLA na mednarodnih mejnih prehodih na Zgornjem Gorenjskem. Med pogajanji za mejni prehod Karavanke so ga zvezni policisti celo zajeli, a so […]

Domoljubje

Dr. Tomaž Teropšič

Dr. Tomaž Teropšič je vojaški zgodovinar, poznavalec vojn 20. stoletja, kustos v Posavskem muzeju v Brežicah. V zadnji vojni, vojni za Slovenijo, je tudi sam  sodeloval kot pripadnik Teritorialne obrambe v Posavju. Na tem območju je bilo več odločilnih bojev za samostojnost, v katerih je Teritorialna obramba izbojevale pomembne zmage, na primer v Krakovskem gozdu […]

Domoljubje

Elo Rijavec

Elo Rijavec je rojen Vrhničan, po rodu Primorec iz Šmihela nad Ozeljanom na pobočju Trnovskega gozda. Po poklicu je profesor telesne kulture, po nekaj letih profesure in dela v vzgojno-poboljševalnem zavodu v Logatcu pa je prevzel funkcijo sekretarja Pokrajinskega odbora Ljubljanske pokrajine, oblastne strukture v primeru izrednih razmer ali vojne. Bil je eden od 13 […]