Domoljubje

Miran Fišer, ponov.

Polkovnik slovenske vojske prof. Miran Fišer, diplomiran agronom in obramboslovec,  je danes načelnik Muzeja Slovenske vojske. V času osamosvajanja je bil organizator Manevrske strukture narodne zaščite in poveljnik  območnega štaba Teritorialne obrambe v Ormožu.  To obmejno mesto s Hrvaško je med vojno za samostojnost imelo pomembno obrambno vlogo.

Domoljubje

Elo Rijavec, ponov.

Elo Rijavec je rojen Vrhničan, po rodu Primorec iz Šmihela nad Ozeljanom na pobočju Trnovskega gozda. Po poklicu je profesor telesne kulture, po nekaj letih profesure in dela v vzgojno-poboljševalnem zavodu v Logatcu pa je prevzel funkcijo sekretarja Pokrajinskega odbora Ljubljanske pokrajine, oblastne strukture v primeru izrednih razmer ali vojne. Bil je eden od 13 […]

Domoljubje

Janez Kušar, ponov.

Dr. Janez Kušar je izredni profesor na ljubljanski Fakulteti za strojništvo, kjer predava na katedri za kibernetiko, mehatroniko in proizvodno izženirstvo. Je tudi vojni veteran, major po činu. Pred vojno za Slovenijo je poveljeval bataljonu Teritorialne obrambe, ki je deloval na območju Domžal in Kamnika, z reorgaizacjo Teritorilne obrambe pa je postal poveljnik Drugega jurišnega […]

Domoljubje

Marjan Vidmar, ponov.

Tokrat se bo predstavil Idrijčan, nekdanji general JLA MARJAN VIDMAR, zavéden Slovenec, primorski rojak, ki je doživel tri države. Po več kot dveh desetletjih službovanja po nekdanji Jugoslaviji se je sredi osemdesetih končno vrnil v Slovenijo. Bil je tudi načelnik štaba Teritorialne obrambe Slovenije, a so ga ob reorganizaciji JLA leta 1988 spet vključili v […]

Domoljubje

Srečko Cehnar, ponov.

Srečko Cehnar je podpolkovnik v pokoju, diplomiran ekonomist in vojni veteran. Bil je poveljnik enot TO na območju Pesnice nad Mariborom, ki so med vojno za Slovenijo preprečevale in uspešno preprečile prodor tankov JLA do mejnega prehoda Šentilj. Ker so njegovi borci zajeli nekaj tankov JLA in organizirali prvo tankovsko enoto, so z njimi odločilno […]

Domoljubje

Vojko Volk, ponov.

VOJKO VOLK, diplomirani politolog, diplomat, veteran vojne za Slovenijo, publicist in esejist, predavatelj in komentator zunanjepolitičnega dogajanja mednarodnega slovesa. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil čal Odbora za zaščito človekovih pravic, kot pripadnik TO pa eden vodilnih članov MSNZ (Maneverske strukture narodne zaščite). Med vojno je poveljeval posebni protidiverzanski enoti, ki je imela nalogo […]