Domoljubje

Gorazd Vidrih

Gorazd Vidrih je diplomirani obramboslovec z vojaško in politično kariero. Po vojaški strani je polkovnik v pokoju, kot politik, kar nerad sliši, pa je štiri leta deloval kot državni sekretar na obrambnem ministrstvu. Gorazd tudi danes ne miruje, je civilni sodelavec slovenske vojske in skrbi za mednarodne pogodbe, hkrati pa piše zbornik o obdobju osamosvajanja […]

Domoljubje

Venčeslav Ogrinc

Venčeslav Ogrinc je brigadir Slovenske vojske v pokoju, veteran vojne za Slovenijo, nosilec več odlikovanj za svoje zasluge za osamosvojitev Slovenije. V prelomnih časih je bil zaposlen v Teritorialni obrambi v Mariboru in soodločal o poteku operacij zoper nasprotnika, Jugoslovansko ljudsko armado, ki si je neuspešno prizadevala zasesti Šentilj in druge mejne prehodu z Avstrijo […]

Domoljubje

Dr. Tomaž Teropšič

Dr. Tomaž Teropšič je vojaški zgodovinar, poznavalec vojn 20. stoletja, kustos v Posavskem muzeju v Brežicah. V zadnji vojni, vojni za Slovenijo, je tudi sam  sodeloval kot pripadnik Teritorialne obrambe v Posavju. Na tem območju je bilo več odločilnih bojev za samostojnost, v katerih je Teritorialna obramba izbojevale pomembne zmage, na primer v Krakovskem gozdu […]

Domoljubje

Miran Fišer, ponov.

Polkovnik slovenske vojske prof. Miran Fišer, diplomiran agronom in obramboslovec,  je danes načelnik Muzeja Slovenske vojske. V času osamosvajanja je bil organizator Manevrske strukture narodne zaščite in poveljnik  območnega štaba Teritorialne obrambe v Ormožu.  To obmejno mesto s Hrvaško je med vojno za samostojnost imelo pomembno obrambno vlogo.

Domoljubje

Elo Rijavec, ponov.

Elo Rijavec je rojen Vrhničan, po rodu Primorec iz Šmihela nad Ozeljanom na pobočju Trnovskega gozda. Po poklicu je profesor telesne kulture, po nekaj letih profesure in dela v vzgojno-poboljševalnem zavodu v Logatcu pa je prevzel funkcijo sekretarja Pokrajinskega odbora Ljubljanske pokrajine, oblastne strukture v primeru izrednih razmer ali vojne. Bil je eden od 13 […]

Domoljubje

Janez Kušar, ponov.

Dr. Janez Kušar je izredni profesor na ljubljanski Fakulteti za strojništvo, kjer predava na katedri za kibernetiko, mehatroniko in proizvodno izženirstvo. Je tudi vojni veteran, major po činu. Pred vojno za Slovenijo je poveljeval bataljonu Teritorialne obrambe, ki je deloval na območju Domžal in Kamnika, z reorgaizacjo Teritorilne obrambe pa je postal poveljnik Drugega jurišnega […]