Mirjam Muženič - Novinar

V Kanalski dolini brez pouka slovenščine?

V Kanalski dolini v italijanski deželi Furlaniji – Julijski krajini, kjer ob Italijanih, Furlanih in Nemcih živijo tudi Slovenci, se je šolsko leto za nekaj […]

Nastajanje protislovenskega inštituta v Italiji?!

Slovenski rojaki v sosednji Italiji morajo tudi leta 2017 znova dokazovati, da so Slovenci in da so njihova krajevna narečja slovenska. V deželnem parlamentu Furlanije […]