Marko Rozman

Marko Rozman

Vseslovensko srečanje ločenih v Cerkvi

Cerkev je poročene, ki so se ločili, od nekdaj obravnavala kot izobčene. Kakšne so konkretne izkušnje ločenih v Cerkvi? Ali je Cerkev danes spremenila svoj […]

100 let oktobrske revolucije

Sto let simbola zmage ruske različice marksizma.

Postmodernizem in krščanstvo

Živimo v postmoderni družbi. Kaj je postmodernizem in na kakšnih predpostavkah temelji? Zdi se, da se krščanska podoba sveta in človeka v marsičem razlikuje od […]

Jakobova pot

Jakobova pot je ena najstarejših in največjih množičnih poti, ki že več kot tisoč let privlači romarje različnih ras, verskega prepričanja in starosti, da se […]

Umetnost med katolicizmom, fašizmom in slovenskim iredentizmom

Akademski slikar Tone Kralj je med svojim delovanjem poslikal več kot 40 cerkva na Primorskem. Gre predvsem za biblično in protifašistično motiviko. Njegovo delo je […]

Zavod svetega Stanislava med preteklostjo in sedanjostjo

Zavod svetega Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani je slovenska katoliška ustanova, namenjena izobraževanju in vzgoji. Njeni začetki segajo v zadnja leta 19. stoletja, ko je takratni ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič predstavil zamisel o […]

Globina vere in doživljanje stresne ter travmatične izkušnje

Vsakdanje življenje postavlja človeka pred mnoge izzive. Stresne in travmatične izkušnje so lahko del vsakdanjika ali pa so nekaj izrednega. Raziskave kažejo, da ima vera […]

Ali so slovenske kulturne ustanove dovolj dostopne za invalide?

Medtem ko je 15 % vseh prebivalcev Evropske unije invalidov, se v Sloveniji okvirna ocena deleža giblje okoli 13 odstotkov celotnega prebivalstva. Invalidi tako predstavljajo […]

Filokalija

Filokalija je izraz, znan predvsem kot naslov najslavnejše zbirke mističnih in asketskih spisov. Deli zbirke, ki so v obdobju razsvetljenstva postavili povsem drugačno »enciklopedijo« tradicionalne […]

Birma – exit?, ponov.

Bírma, eden izmed 7 krščanskih zakramentov, v Rimskokatoliški cerkvi pomeni potrditev v veri, ki v prejemniku še dopolni in utrdi milosti, prejete ob krstu. Podelitev zakramenta, ki naj bi se […]