sreda
14:05

Arsov forum

Oddaja je namenjena pretresanju in reflektiranju aktualnih in izstopajočih dogodkov na področju kulture in umetnosti.

Zakaj na knjižni sejem v Frankfurt?

Sejem ne preplete le knjižnih interesov, pač pa tudi gospodarske, turistične in diplomatske oziroma politične.

Zakon o Prešernovi nagradi bi lahko bil radikalnejši

Državni zbor je nadomestil zakon, ki je veljal dobrih 25 let

Razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki ga vsako četrto leto razpiše ministrstvo RS za kulturo, je temeljni mehanizem podpiranja in urejanja načinov produkcije […]

Obvezni delež za umetnost

V Sloveniji je likovni trg slabo razvit ali pa ga sploh ni. V prejšnjih letih je bilo sicer več pobud za sistemsko financiranje, vendar niso […]

Nagrada živa za najboljši slovanski muzej

V petek bodo na Bledu podelili nagrado živa za najboljši slovanski muzej leta 2017. Za nagrado se poteguje triindvajset muzejev iz enajstih slovanskih držav, med […]

Osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025

Konec avgusta je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije predstavilo osnutek Nacionalnega programa za kulturo, z obdobje med letoma 2018 in 2025. Poudarjajo, da je tokratni […]

Učenje skozi umetnost

Učenje skozi umetnost ima lahko velike pozitivne učinke na razvoj otrok in mladostnikov. Empirično so dokazali, da se z njo ohranja in spodbuja čudenje, otroci […]

Ali so slovenske kulturne ustanove dovolj dostopne za invalide?

Medtem ko je 15 % vseh prebivalcev Evropske unije invalidov, se v Sloveniji okvirna ocena deleža giblje okoli 13 odstotkov celotnega prebivalstva. Invalidi tako predstavljajo […]

Od zgodovine Slovencev k slovenski zgodovini

Pri založbi Modrijan je v dveh knjigah izšla Slovenska zgodovina, celostni prikaz zgodovinskega dogajanja na ozemlju, ki je pretežno vključeno v državo Slovenijo. Delo, ki sega […]

Kapelski pasijon

Oddajo namenjamo enemu največjih odkritij starejšega slovenskega slovstva in slovenske dramatike v zadnjih letih, Kapelskemu pasijonu. Besedilo je bilo do nedavna neznano; nastalo je ob […]